Wiadomości

 • Okres urlopowania z DPS nie będzie wydłużony

  źródło:gazetaprawna.pl 2018-09-25 13:34:46
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) nie planuje zwiększać liczby dni nieobecności w domu pomocy społecznej (DPS), za które jego mieszkaniec nie ponosi opłaty.
  więcej
 • Szumowski: Mam nadzieję, że będziemy mieli lepsze SOR-y i więcej pielęgniarek

  źródło:gazetaprawna.pl 2018-09-25 13:34:46
  Mam nadzieję, że dzięki naszym działaniom w rejonie północnego Mazowsza będziemy mieli lepsze SOR-y oraz więcej pielęgniarek i położnych – powiedział w poniedziałek minister zdrowia Łukasz Szumowski po podpisaniu umowy na dofinansowanie dla szpitali w woj. mazowieckim.
  więcej
 • Stypendium naukowe może mieć także charakter socjalny

  źródło:gazetaprawna.pl 2018-09-25 13:34:46
  Sprawa dotyczy M.R., który złożył wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim. Wydziałowa komisja stypendialna wydała jednak decyzję odmowną w jego sprawie.
  więcej
 • Wciąż bez porozumienia służb mundurowych z MSWiA

  źródło:gazetaprawna.pl 2018-09-25 13:34:46
  więcej
 • Wyrzucony z organizacji pracowniczej może iść do sądu

  źródło:gazetaprawna.pl 2018-09-25 13:34:46
  Źródłem sprawy był pozew, jaki złożyła członkini NSZZ „Solidarność”, wykluczona z grona związkowców za – jak twierdziła jej macierzysta organizacja zakładowa – niepłacenie składek. Jednak już w I instancji sąd w Świdnicy odrzucił jej pozew, argumentując, że nie może tej sprawy rozpoznać. Zdaniem sądu sprawa o ustalenie istnienia członkostwa w związku zawodowym nie może być przez niego rozpoznawana. Nie jest to sprawa cywilna, a przepisy zarówno konstytucji, jak i Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy zakazują ingerencji organów państwowych w wewnętrzne sprawy związkowe. Orzeczenie to podtrzymał sąd apelacyjny, oddalając zażalenie byłej członkini „Solidarności”.
  więcej
 • Jeśli spłacasz długi prywatne, nie licz na wyrozumiałość ZUS

  źródło:gazetaprawna.pl 2018-09-25 13:34:46
  Jeżeli ktoś jest w stanie płacić alimenty czy czynsz za mieszkanie, nie ma szansy na umorzenie należności z tytułu niezapłaconych odsetek od składek. Nawet, jeżeli jest niepełnosprawnym rencistą.
  więcej
 • Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy. Jakie kwoty przysługują w 2018/2019?

  źródło:gazetaprawna.pl 2018-09-25 13:34:46
  Pracownikowi, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Wymagane dokumenty należy złożyć w ZUS za pośrednictwem pracodawcy (płatnika składek). Pieniądze otrzymać może także uprawniony członek rodziny. Kwoty możliwe do uzyskania w ramach odszkodowania są ściśle określone rozporządzeniem.
  więcej
 • Bez porozumienia ws. postulatów związkowców służb mundurowych

  źródło:gazetaprawna.pl 2018-09-25 13:34:46
  W piątek w MSWiA odbyło się spotkanie ministra Joachima Brudzińskiego z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Jak podał szef Federacji Rafał Jankowski, nie doszło do porozumienia w sprawie postulatów zgłaszanych przez związkowców.
  więcej
 • Rząd przyjął program "Wyprawka szkolna"

  źródło:gazetaprawna.pl 2018-09-25 13:34:46
  Rząd przyjął program "Wyprawka szkolna" na rok szkolny 2018/2019. Zgodnie z nim dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych otrzymają niepełnosprawni uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych.
  więcej
 • Związkowcy i pracodawcy krytycznie o projekcie budżetu na 2019

  źródło:gazetaprawna.pl 2018-09-25 13:34:46
  Przedstawiciele związków zawodowych oraz pracodawców krytycznie ocenili na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego projekt budżetu na 2019 rok. Związkowcy krytykowali zbyt małe - ich zdaniem - podwyżki wynagrodzeń, a pracodawcy m.in. zbyt wysoki deficyt.
  więcej
Pierwsza Poprzednia 1 2 Następna Ostatnia