Wiadomości

 • Umorzenie zaległych składek ZUS. Kto może się o to starać?

  źródło:gazetaprawna.pl 2018-03-18 17:58:19
  Niezapłacone na czas składki ZUS można rozłożyć na raty. Jednak gdy nie ma żadnych możliwości spłaty takiego długu pozostaje jeszcze wnioskowanie o umorzenie zaległych składek. Jest to szansa tylko dla ściśle określonego grona płatników (dłużników, spadkobierców). ZUS może zgodzić się na umorzenie, gdy stwierdzi całkowitą nieściągalność należności lub uzna, że zaszła trudna sytuacja finansowa i rodzinna płatnika. Nie wszystkie należności z tytułu składek można umorzyć.
  więcej
 • Nawet prezydent miasta nie zawsze może zostać szefem ośrodka pomocy społecznej

  źródło:gazetaprawna.pl 2018-03-18 17:58:19
  Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej muszą posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej. Takiego warunku nie spełnia kandydat, który zatrudniony był na stanowisku wiceprezydenta miasta.
  więcej
 • Ziobro: Powołam zespół, który przyjrzy się przepisom prawa pracy

  źródło:gazetaprawna.pl 2018-03-18 17:58:19
  We współpracy z NSZZ "Solidarność" przy ministrze sprawiedliwości powołany zostanie zespół, który przyjrzy się przepisom związanym m.in. z prawem pracy – zapowiedział w piątek w Gdańsku minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
  więcej
 • Rafalska: Zwroty środków z programu "Rodzina 500 plus" wynikają z przepisów

  źródło:gazetaprawna.pl 2018-03-18 17:58:19
  Zasady zwrotu nienależnie pobranych środków z programu "Rodzina 500 plus" wynikają z obowiązujących od lat przepisów, realizowanych przez samorządy; ze strony rządu nie było żadnych zachęt, by domagać się zwrotu świadczeń - mówiła w piątek minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska.
  więcej
 • Poradnia ubezpieczeniowa z 15 marca 2018 roku: W jakich przypadkach ZUS nałoży dodatkową karę

  źródło:gazetaprawna.pl 2018-03-18 17:58:19
  ● Dlaczego córka pomagająca w prowadzeniu firmy nie zawsze będzie współpracownikiem● W jakich przypadkach ZUS nałoży dodatkową karę● Czy organ rentowy może bez końca wzywać do uzupełnienia wniosku● Jak obliczać wartość przedmiotu sporu, gdy odwołania od kilku decyzji sąd rozpatrywał łącznie
  więcej
 • Liczymy składki wypadkowe. Od 1 kwietnia w małych firmach będą niższe

  źródło:gazetaprawna.pl 2018-03-18 17:58:19
  Od 1 września 2017 r. prowadzę pozarolnicza? działalność´ gospodarcza? w branży gastronomicznej. Od tego dnia zgłosiłem siebie jako płatnika składek na własne ubezpieczenia, a od 1 października 2017 r., w związku z zatrudnieniem pierwszych czterech pracowników, zgłosiłem ich do ubezpieczeń społecznych.
  więcej
 • Część rodzin musi zwrócić 500+. O jakich kwotach mowa?

  źródło:gazetaprawna.pl 2018-03-18 17:58:19
  Kwoty zwrotów nienależnie pobranych pieniędzy z programu "Rodzina 500 plus" nie są duże - ocenił w rozmowie z PAP wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk. Zwrócił uwagę, że porównywalne sumy pojawiają się przy zwrotach z systemu świadczeń rodzinnych.
  więcej
 • Spór o bon wychowawczy w Nysie będzie miał ciąg dalszy

  źródło:gazetaprawna.pl 2018-03-18 17:58:19
  Nysa zapowiada walkę o uchylenie wyroku, który zakwestionował obowiązujące w mieście zasady przyznawania świadczeń dla rodzin, dające pierwszeństwo w ich uzyskaniu małżeństwom.
  więcej
 • Opieka 75+. Dotacja przysługuje tylko na dodatkowe godziny opieki

  źródło:gazetaprawna.pl 2018-03-18 17:58:19
  Do 30 marca gminy mogą składać w urzędach wojewódzkich wnioski o pieniądze z programu „Opieka 75+”. W konkursie mogą startować samorządy mające do 40 tys. mieszkańców.
  więcej
 • Nieoczekiwany skutek zakazu handlu: Bunt inspektorów pracy

  źródło:gazetaprawna.pl 2018-03-18 17:58:19
  Konieczność systematycznego sprawdzania sklepów naruszy prawo inspektorów do wolnej niedzieli – twierdzą związkowcy. I domagają się zmian w planowaniu ich pracy w taki dzień.
  więcej
Pierwsza Poprzednia 1 2 Następna Ostatnia

Nove  Kino  Przedwiośnie  zaprasza

 • repertuar
 • aktualności
rezerwacja